Activiteiten

Samenkomst

We beginnen de samenkomst altijd met samenzang en gebed.

De samenzang wordt begeleid door een combo, bestaand uit piano, keyboard, (bas)gitaar en trompet(ten) en bugel(s).
De liederen worden gezongen uit de bundels van Opwekking, Johannes de Heer en Glorieklokken.

Na de samenzang wordt de woordverkondiging verzorgd en de dienst wordt afgesloten met nog een of twee liederen en een dankgebed.

De woordverkondiging wordt normaliter verzorgd door onze vaste voorganger: Anne Marinus. Ongeveer één keer per maand hebben wij een gastspreker.

Na afloop van de dienst is er gelegenheid om koffie te blijven drinken en/of na te praten.

Hebt u kinderen bij u?
Voor kinderen in de leeftijd van 0-12 jaar kan er tijdens de woordverkondiging zondagsschool cq. crèche worden geregeld. Op de zondagsschool wordt een verhaal uit de Bijbel verteld en een werkje gemaakt.

Brood en Beker
Iedere eerste zondag van de maand hebben wij viering van Brood en Beker. Aan Brood en Beker mag een ieder deelnemen die zijn geloof en vertrouwen op de Heere Jezus gesteld heeft en weet dat de Heere Jezus zijn Heer en Heiland is.
Na de viering van Brood en Beker is er gelegenheid om de Heer te danken voor het werk dat Hij voor ons gedaan heeft en nog steeds doet.

Bidstond

Eén keer in de twee weken is er op woensdagavond de bidstond van 19.30 tot 20.30 uur. We komen dan bij elkaar rondom het woord van God, gebed en dankzegging. In de maanden juli en augustus is er geen bidstond.

Bijbelstudie

In de maanden oktober tot en met april wordt op de eerste zondagavond van de maand Bijbelstudie gehouden. De studies kunnen uit losse onderwerpen bestaan of onderdeel zijn van een serie. De aanvang is om 19.30 uur en de avond duurt tot ongeveer 21:00 uur. Iedereen is van harte welkom.