Wat wij geloven

Wij belijden dat Jezus Christus Gods Zoon is en dat Hij door God werd gezonden om de mensheid te redden. Door het lijden en sterven van Jezus Christus en door Zijn opstanding, geloven wij dat wij een persoonlijk relatie met God mogen hebben en wij eeuwig leven van Hem gekregen hebben.

Wij geloven in de Bijbel als het onfeilbare Woord van God. De Bijbel is door God geïnspireerd en betrouwbaar. De Bijbel is gezaghebbend en toepasbaar in ons dagelijks leven.

Voor het eerst in de gemeente?

Bezoek met een gerust hart één van de samenkomsten van de Vrije Baptisten Gemeente ‘de Rank’ te Hoogezand.
De sfeer in deze bescheiden gemeente is gemoedelijk en ongedwongen.
U bent van harte welkom!
Ook is er gelegenheid om na afloop van de samenkomst b.v. vragen te stellen over het geloof en hoe het verder gaat bij VBGH!

2 Timotheüs 3:16 en 17

Al de Schrift is van God ingegeven, en is nuttig tot lering, tot wederlegging, tot verbetering, tot onderwijzing, die in de rechtvaardigheid is; opdat de mens Gods volmaakt zij, tot alle goed werk volmaaktelijk toegerust