top of page

Volgende activiteiten:

"Al de Schrift is van God ingegeven, en is nuttig tot lering, tot wederlegging, tot verbetering, tot onderwijzing, die in de rechtvaardigheid is; opdat de mens Gods volmaakt zij, tot alle goed werk volmaaktelijk toegerust."

2 Timotheüs 3:16 en 17

Voor het eerst in de gemeente?

Bezoek met een gerust hart één van de samenkomsten van de Vrije Baptisten Gemeente "de Rank" te Hoogezand. De sfeer in deze bescheiden gemeente is gemoedelijk en ongedwongen.

Ook is er gelegenheid om na afloop van de samenkomst, onder het genot van een kopje koffie, gezellig na te praten en eventueel vragen te stellen over het geloof.

U bent van harte welkom!

 

bottom of page